Efter ett närmast monumentalt arbete som resulterade i biografin Sjutusen år i fyra delar om Carl-Gustaf Lilius, har Irmelin nu återgått till barnböcker. Nu ger hon ut en tradulja, som hon kallar det. Den traduljan är en tetralogi kallad Tidens tiggare och den består således av fyra böcker, en berättelsesvit. Tidens tiggares rörliga medelpunkt är Skeppet Sydväst, en liten, jaktriggad skuta som uppstod en sommardag för omkring sjuttio år sedan. Det var en barkbåt som Irmelin täljde med sin syster och sina kusiner.

Tidens tiggare, en fyrdelad romansvit för vuxna i fantasygenren, ingår i krönikan om staden Tulavall.

Sydvästens första egna bok var tåttsamlingen (också Irlmelins egen term) Barbidels hav som utgavs av Schildts 1986. Nästa Sydvästbok var Korpfolksungen, (Schildts 1994).

Den nya tetralogin Tidens tiggare börjar där Korpfolksungen slutar med Långvägaskogen. Därpå följer Illop, Botulf, och den avslutande delen Regnens berg, som är en kortare tått snarare än en tradulja.

Böckerna kan köpas från och med början av maj enskilt eller alla tillsammans i ett förmånligare paket under namnet Tidens tiggare.

Långvägaskogen ISBN 978-952-7224-07-6, Pris 14,90 €

Illop ISBN 978-952-7224-08-3, Pris 14,90 €

Botulf ISBN 978-952-7224-09-0, Pris 14,90 €

Regnens berg ISBN 978-952-7224-10-6, Pris 9,90 €

Tidens tiggare tetralogi (alla fyra böcker) ISBN 978-952-7224-11-3, 44,90 €