• Datum: 16-11-2018
  • Recensent: Barbro Enckell-Grimm
  • Media: Nya Argus
  • Bok: Sjutusen år - del IV (Utkommer hösten 2017)
  • Författare: Irmelin Sandman Lilius

Irmelin Sandman Lilius arbete är magnifikt, generöst, initierat, välformulerat och klokt. På ett beundransvärt sätt bereder hon plats åt Carl Gustaf Lilius utan att minska sig själv och sin egen roll. Han hade aldrig kunnat vara den han var utan henne. Tidvis lämnade hon sitt eget arbete (och delvis också liv?) åt sidan för att stöda honom. Tidvis var hon fullt upptagen av eget författarskap och egen bildkonst.