• Datum: 06-06-2018
  • Recensent: Mats Kockberg
  • Media: Frisk Bris
  • Bok: 1918 - En storm är lös. Åbolands skärgård vårvintern 1918
  • Författare: Gustav Wickström

Gustav Wickström har presterat en intressant och värdefull bok om händelserna våren 1918 i Åbolands skärgård. Författaren skriver rfakt om krigets fasor och de oförrätter som bägge sidorna gjorde sig skyldiga till. Det faktum att boken inte är någon partislinga utan har den distans till ämnet som krävs gör "En storm är lös" verkligt läsvärd.