• Datum: 16-10-2015
  • Recensent: Henrik Helenius
  • Media: Arbetarbladet
  • Bok: Bhutans hemlighet
  • Författare: Bertil Ekenstén-Möller

Vad innebär Bhutans hemlighet? Författarens svar blir att hemligheten består i hur landet lyckas bevara sin självständighet. Hemligheten måste enligt honom sökas i en harmonisk inrikespolitik och i det populära kungahuset. Han menar också att hemligheten till lyckan finns i individen själv. Med hänvisning till att Bhutan är genomsyrat av buddhismen skriver han ”I Bhutans fall hjälper buddhismen till att förverkliga hemligheten till harmoni”.

I sista kapitlet i sin bok om Bhutans hemlighet medger författaren Bertil Ekenstén-Möller att läsaren kanske blir konfunderad över bokens rubrik. Man får nämligen inte något specifikt svar på vad denna bhutanesiska hemlighet egentligen består av.Bertil Ekenstén-Möller tillhör Svenskfinlands verkliga Asienexperter. Han har bland annat varit handelsattaché vid Finlands ambassad i Peking under Maos kulturrevolution och handelssekreterare vid Finlands ambassad i New Delhi under 1970-talet. Dessutom har han gett ut en rad böcker om asiatiska länder som Indien, Pakistan, Nepal och Sri Lanka.Efter att själv ha besökt Bhutan sommaren 2015 kan recensenten konstatera att Ekenstén-Möllers bok ger ett vederhäftigt intryck och att den innehåller många väldokumenterade basfakta om allt från ekonomi och politik till de obligatoriska turistsevärdheterna. Den kan med fördel rekommenderas som läsning för alla som har för avsikt att besöka Bhutan.Personligen fick jag bilden av ett mycket fridfullt och välskött land inne i en djupgående omvandlingsprocess. Särskilt märks detta i landets huvudstad Thimpu där kombination av gammal, traditionellt utsmyckad arkitektur med glas och betong och en modern bilpark bildar en harmonisk helhet.En stor del av bokens innehåll ägnas åt Bhutans grannländer Indien och Kina. Två stormakter som konkurrerar om makt och inflytande. Det lilla Bhutans sits mellan dessa rivaler är inte avundsvärd, anser Ekenstén-Möller.Han påminner om att Indien och Kina tillsammans har en folkmängd på 2,3 miljarder invånare vilket utgör 38 procent av jordens befolkning. Bhutan har mellan 700 000 och 800 000 invånare. Därtill kommer det faktum att gränserna mellan Indien och Kina är ojusterade vilket leder till starka viljeyttringar från de bägge ländernas sida.Det är orsaken till varför Bhutan sökt skydd hos Indien. Kina inger bhutaneserna oro, och bokens författare är en inte sen att dra paralleller till Finlands relationer med forna Sovjetunionen. Säkert en träffande liknelse. Därtill kommer det faktum att Indien är Bhutans överlägset viktigaste exportland. Särskilt när det gäller den för bhutaneserna livsviktiga exporten av elektricitet från landets vattenkraftverk som hela tidens byggs ut.Av den faktaspäckade delen i boken framgår att Bhutan eller ”Åskdrakens land” i århundraden var nästan totalt isolerat från omvärlden. Det var först på sextiotalet som landet började öppna sig. Ekenstén-Möller berättar om den traditionella klädseln som dominerar bland människorna i gatubilden. Det vristlånga nationalplagget för kvinnorna heter ”kira” och det knälånga för männen ”gho”.Han tar även upp den bhutanesiska ungdomens rastlöshet. De unga är aktiva i de sociala medierna, de har mobiltelefoner och de vill ha trendiga kläder och smarta bilar. Samtidigt ligger ungdomsarbetslösheten kring sju procent. I hela landet torde den vara mellan två och tre procent.Enligt de uppgifter jag fått av bhutanesiska vänner beror ungdomsarbetslösheten delvis på att de unga inte vill ta traditionella jobb inom jordbruk och industri. Då väljer en del att hellre flytta bort. Intressant nog inte till Indien eller till Nepal utan till USA, Europa och framförallt Australien.Ute i världen har Bhutan blivit känt för att landet satsat på ett såkallat lyckoindex istället för traditionell BNP. Därmed vill man mäta hur lyckliga människorna är. Man vill ha teknologisk utveckling och mera turister men samtidigt bevara kulturen och naturen. Ekenstén-Möller dryftar problematiken. Hans slutsats är att det handlar om en balansgång mellan intäkter och traditionella värden. Skulle de senare försvinna kommer också turisterna att försvinna eftersom de upplever Bhutan som magiskt och exklusivt.Vad innebär Bhutans hemlighet? Författarens svar blir att hemligheten består i hur landet lyckas bevara sin självständighet. Hemligheten måste enligt honom sökas i en harmonisk inrikespolitik och i det populära kungahuset. Han menar också att hemligheten till lyckan finns i individen själv. Med hänvisning till att Bhutan är genomsyrat av buddhismen skriver han ”I Bhutans fall hjälper buddhismen till att förverkliga hemligheten till harmoni”.