• Datum: 24-07-2012
  • Recensent: Henrik Westermark
  • Media: Borgåbladet
  • Bok: Skärgårdshavet under ytan
  • Författare: Marina Saanila

I dagarna kom det ut en bok om livet under havsytan i Skärgårdshavet. Det är Erik och Marina Saanila från Pargas som är författare. Här finns fascinerande bilder av vrak, bilder av fiskar, tång och alla de växter som gömmer sig under vattenytan.
Kanske boken kan vara ett steg till på vägen mot en renare havsmiljö.

Samtidigt har paret Saanila diskeuetat med människor som idag bor i Skärgårdshavet eller som har sitt forkningsarbete förlagt dit. Den här delen blir kanske den viktigaste delen av boken, för den visar så tydligt på de förändringar som vi har sett under de senaste decennierna.

 

skargardshavet_bbl.pdf