• Datum: 21-09-2007
  • Recensent: Åsa Nyman
  • Media: Veteranposten
  • Bok: Tankelek
  • Författare: Inga Forssell

Hennes första bok, I ungdomens vår och krigets dagar, är en publikation från Svenska Folkskolans vänner. För ett par år sedan skrev hon en bok om Lolan Vasström och Lotta Svärdrörelsens första år. I höst utkommer Ingas tredje bok, Tankelek.