• Datum: 22-11-2005
  • Recensent: Benita Mattson-Eklund
  • Media: Åland
  • Bok: Spökhistorier
  • Författare: Tomy Karlsson

Som spökintresserad tycker man att det är bra att de muntliga traditionerna tas tillvara. Många bra historier har försvunnit i och med att berättarna dragit sin sista suck.