Strandsvall är en sommarbok, men den kan läsas med god behållning också under andra tider av året.