• Datum: 18-08-2005
  • Recensent: Kasper Vesterlund
  • Media: Åbo Underrättelser
  • Bok: Strandsvall
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

"Vindslitne Ericsson håller ""stimmen uppe""

Strandsvall är ett välkommet tillskott till den finlandssvenska sjö- och skärgårdslitteraturen som på senare år har fått glädjande många nya bidrag."