• Datum: 10-08-2005
  • Recensent: Mary-Ann Bäcksbacka
  • Media: Västra Nyland
  • Bok: Strandsvall
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

Det är en sakkunnig skribent som här detaljrikt återger sina maritima minnen, vilkas skärpa man bara kan förvåna sig över.