• Datum: 15-03-2003
  • Recensent: Erik Wahlström
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Bok: Finlands sydkust - En kulturhistorisk och nautisk handbok över sydkustens leder från Stockholm över Åland till Finlands nuvarande östgräns
  • Författare: Christoffer H. Ericsson

Den här boken är ett värdefullt tillskott till skeppsbiblioteket.