• Datum: 11-07-1995
  • Recensent: Mary-Ann Bäcksbacka
  • Media: Västra Nyland
  • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
  • Författare: Stefan Randström

Det finns en tillatlande direkthet i de unga reportrarnas sätt att möta sina intervjuobjekt.