• Datum: 12-05-1995
  • Recensent: Dan Kronqvist
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
  • Författare: Stefan Randström

En del av charmen med boken är att den också förmedlar redaktörernas kaotiska vardag med alla praktiska problem i främmande miljö.