• Datum: 07-04-1995
  • Recensent: Annika Hällsten
  • Media: Hufvudstadsbladet
  • Bok: 100 unga röster i Europa - En reportagebok av Talking Heads
  • Författare: Stefan Randström

Talking Heads får statens infopris