• 25-10-2005
  • Limbunden, Illustrerad
  • Tomy Karlsson
  • ISBN: 952-5045-24-2
  • Rek. pris: 26,50 €
  • Lagersituation: Slutsåld
  • Språk: Svenska
  • Storlek: 210x250
  • Sidor: 112

Andra korrigerade tryckningen utkommer i slutet av november. Vi har förbättrat bilderna och gjort texten mera lättläst.

Spökhistorier är en lättläst och annorlunda dykning i den finlandssvenska kulturen, där ett trettiotal skärgårdsmänniskor, lokalhistoriker, jordbrukare, godsinnehavare, intendenter och helt vanliga människor berättar om hustomtar, häxor, spöken, småfolk, djävlar, gengångare och andra oförklarliga ting.

Boken är inte skriven för förnuftiga och allvarligt lagda läsare, utan för personer som är intresserade av spöklika upplevelser eller lätt underhåll. Det finns kanske inte alltid en förnuftig förklaring till det som händer och sker.

Spökhistorier baserar sig på intervjuer som i slutet av 1990-talet ingick i Radio Vegas programserie “Spökhuset”. Berättelserna visar att spökerier och spöklika upplevelser inte enbart tillhör det förgångna. De finns också idag.

I boken medverkar ett trettiotal personer med antingen självupplevda spöklika händelser, eller med återberättade händelser som nära släktingar eller vänner har upplevat. Geografiskt följer berättelserna kustlinjen från Jakobstad till Pernå i Östra Nyland. Orter och ställen, såsom Nykarleby, Maxmo, Malax, Munsmo, Jakobstad, Sundom, Korsholm, Replot, Vasa, Godby, Mariehamn, Hammarland, Sund, Kumlinge, Finnström, Sjölax, Pargas, Gersby, Kimito, Dalsbruk, Pedersrå, Gesterby, Nagu, Svartå, Fagervik, Vichtis, Sveaborg, Hertonäs, Botby, Domarby, Kronohagen, Lovisa, Pernå, Stor-Sarvlax samt Sköldvik nämns i olika korta berättelser.
Det är spökerier i herrgårdar, men också spökerier på landsbygden och i stadsmiljöer. I boken framträder hustomten, påskhäxor, djävulen och personer som går igen, men också berättelser om kusligheter där människoskepnader plötsligt försvinner i tomma intet.

Spökhistorier är en intervjubok, där vi bland annat kan läsa om Makaronimannen från Smedsby, Vita frun på Tottesund, Kaffespöket i Jakobstad, Blind-Isak från Vasa, Rorongbrinksgubben i Godby, Erik XIV på Kastelholms slott, Häxorna i Kimito Pederså, Taslot-Jaakko i Nagu, Spökena på Svartå slott i Karis, Blå damen på Fagervik gård i Ingå, mannen med huvudet under armen på Sjundby slott, Cronstedts guldtunnor på Hertonäs gård, det glada spöket på Svenska Klubben i Helsingfors, Sjögårdsspöket i Pernå och ryttmästare Rosenschmidt i Sköldvik.

Det finns det mycket vi kan lära oss av dessa berättelser om människors liv och rädslor i vardag och fest.

I slutet av boken ger folklivsforskare, en vetenskapsfilosof och en psykiater sina
synpunkter på hur och varför spöklika upplevelser uppkommer.