År 2023 är skönlitteraturens år på Litorale. Vi ger ut fjorton skönlitterära verk plus tre fackböcker om konst, tidningspressen och segelbåtar. Vi bjuder på finlandssvenska, nordiska och holländska författare, etablerade och debutanter. Litorales redaktörer och jag själv har i samarbete med författarna haft ett stort nöje under bearbetningen av dessa pärlor till färdiga litterära verk.

För att dela med oss av denna bokglädje beslöt vi att hålla en skördefest för våra intressenter.

En fantastiskt vacker solig Hangödag inleddes med en rundvandring i badhusparken. Benita Sandell och Yrjö Sahlstedt guidade Litorales författare, medarbetare och media. 

Efter en närmatslunch i stadshusets foajé i femtiotalsstil fick gästerna njuta av Päivi Viitanens och Neea Varpalahtis tolkning av tre Lasse Mårtensson låtar. Strax därpå uppträdde Hangö manskör med Hangö marsch och Emma Raunios tonsättning av Irmelin Sandman Lilius dikt oväder.

Alla årets 17 böcker och närvarande författare presenterades.

Dagen avslutades med ett besök till Lilius konstnärshem på Vårdberget.

Vå ser med tillförsikt fram emot en ännu mera spännande skördefest 2024.

Ett stort och varmt tack till alla deltagare!