Litorale vill gratulera minister Pär Stenbäck och tacka för det fina samarbetsprojektet med boken All världens vägar.