Litorales försäljningsvolymer har passerat fjolårets mängder och omsättningen har ökat. Tillväxten kommer att vara betydande. Detta år kommer att bli förlagets mest framgångsrika. Det skall ni, kära läsare ha tack för. Glädjande är att även äldre böcker rört på sig och vi har kunnat minska på våra lagervolymer.

 

Tävlingen om årets bestseller är jämn. Just nu leder Hangö 1910 men det kan vara möjligt att Vi minns m/s Irma kan passera revolutionsboken på slutrakan. Tredje på bestseller listan är Jadekaninens gryta med en förhandsbeställning inberäknad.

 

Årets nyheter listan toppas av Hangö 1918

1) Hangö 1918 (Österman)

2) Vi minns m/s Irma (McMullen)

3) Lilla festboken - Jadekaninens gryta (Parland)

4) För mig, för dig, för oss (Lindelöf Granlund)

 

Efdet dessa böcker kommer följande fem i en jämn front och positionerna ändras varje vecka.

5) Båthuset (Sewon)

6) Fiskarkrönika2 (Valtiala)

7) Sjutusen år del IV (Sandman Lilius)

8) Bipacksedeln (Nyström)

9) En lycklig dag (Albjerg)

 

Av de äldre böckerna toppas listan av den fiskspråkiga boken Åbo Båtvarf. Nedanstående böcker har sålts i betydande volymer.

1) Åbo Båtvarf (Leino och Saarinen)

2) Per Otto Adelborg (Welin)

3) Lokikirja

4) En storm är lös (Wickström). Upplagan är slutsåld.

5) ASS 150 år (Westerholm, Leino, Röberg)