The Six Metre är överlägsen bestseller och nu exporterad till över 50 länder i alla världsdelar. Baron Ungern, Farlig hamn och Bore säljer också i större volymer. Gröhns Kvarken-trilogi säljer i Österbotten. Historien om Swanen Tarantella fortsätter att sälja väl, trots att den första upplagan utkom för tio år sedan.

 
1) The Six Metre - 100 Years of Racing (Barck/Street) 

 

2) Bore (Kindblom)

 

3) Baron Ungern (Rönnqvist)

 

4) Farlig hamn (Paxal)

 

5) Segel & hav (Rautapää/Barck) 

 

6) Strandsvall (Ericsson)

 

7) Kvarkens folk (Gröhn)

 

8) Historien om Swanen Tarantella (Ramm-Schmidt)

 

9) Spökhistorier (Karlsson)

 

10) Krigsvinter på Larsäter (von Fieandt)