Litorale ger ut 8 böcker på svenska, finska och engelska 2015.

 

År 2015 celebrerar Litorale sitt 20-årsjubileum! Sjuttiotre böcker har knegat med, sammanlagt över 40.000 böcker. Medelupplagan är 700 böcker, men nuförtiden är det allt färre författare som når över 700 böcker per upplaga. Trots allt betraktar vi med förtröstan kommande tider. Det finns för jämnan svängrum för pluttiga och flinka aktörer i kommersen.

I år publicerar Litorale följande böcker:

Bosse Österbergs Visans vänner och jag utkommer kring midsommaren. Boken handlar om Sällskapet Visans Vänner r.f. ur författarens eget perspektiv, medlemmarnas öden och äventyr i en stollig och orättvis värld, gärningar som ibland höjer sig till stordåd, som inte utan målinriktad strävan kommit att leda till glädje och tillfredsställelse, ledd av VISAN.

Bosse Österberg föddes 1942 i Helsingfors, är en finlandssvensk musiker, författare, illustratör och arkitekt.

Leo Löthman har skrivit romanen Himlen över Helvetinjärvi. Den publiceras i juli. Romanen slår följe med en torparfamilj i mitten av adertonhundratalet, vilken småningom följer den tidiga urbaniseringens strömmar och söker sig till växande industriorter söderut. Epoken bjuder på handfast omstöpning och många prövningar genom ofärdsår, inbördeskrig och Spanska Sjukan. Berättaren är en sjöfarare och öbo som häpnar och fascineras av skogens djup, landets vidd och fastlandsmänskornas seder.

Löthman gav ut sin första roman år 1992. Sedan dess har han levt i litteraturens värld och gett ut elva romaner och mottagit flera pris och utmärkelser.

Bertil Ekenstén-Möller går tillbaka till Asienpolitikens rötter i sin politiska analys i boken Indien i förändring. Den publiceras i juli. Den indiska Ghandiklanens styrande kongressparti fick se sig besegrat i parlamentsvalet på våren 2014. Oppositionspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) segrade med förkrossande majoritet. Narenda Modi blev premiärminister. Han har ett rykte om sig att vara dynamisk och rättfram. Detta kan betyda för Indien ett möte med modern tid.

Ekon.mag. Bertil Ekenstén-Möller var handelsattaché i Peking under Mao Zedongs kulturrevolution, Trade Commissioner i Bombay och handelssekreterare i New Delhi på 1970-talet. Efter sin hemkomst verkade han inom näringslivet i Finland.

Tapio Saavalainen har skrivit den finskspråkiga boken A-veneet – Suomalainen konstruktioluokka. Den behandlar de ärevördiga särklass A-båtarna och deras inverkan på vår seglingskultur under flera decennier. Boken introducerar båtklasser, konstruktörer, jakter och kappseglingar, men också kända rorsmän som Henrik Ramsay, eldsjälar såsom Sven Peacock och Långfärdsseglare såsom Henrik Kurtén.

Tapio Saavalainen, bosatt i Washington, har gjort en karriär inom IMF. Samtidigt har han ägt och förvaltat en av drygt 30 byggda A-båtar i Finland.

Tom Paxals kriminalroman Jagad har översatts till finska av Hannamari Heino. Översättningen heter Tähtäimessä och utkommer i september. Detta är del två i en kriminalromantrilogi som berättar om hur krematorievaktmästare John Henrik Ström blir intrasslad i en kriminalhärva så att han snart själv är en av dem som dirigerar spelet. Tähtäimessä är också en kärleksodyssé mellan honom och Nadja, en rysk dam som trollbinder honom.

Tom Paxal debuterade med ungdomsromanen Vännerna 1977. Paxal har under senare år bekräftat sin position som en mästare på att beskriva udda, kriminella miljöer och skuggiga hamnar på ett sätt som den finlandssvenska läsekretsen inte fått uppleva.

Mera segling på svenska blir det i Airisto Segelsällskaps 150-års historik, som redigerats av Pirkka Leino och kommer ut i augusti. ASS är en av Finlands äldsta idrottsföreningar och har hört till landets ledande jaktklubbar sen 1800-talet. Detta digra bildverk ger rättvisa för den anrika klubben.

Pirkka Leino, född 1976, är historielärare och författare från Åbo. Han har seglat med klassiska segelbåtar sedan 1998.

Litorale ger även ut en engelskspråkig bok, The Tore Holm Biography, som handlar om den rikssvenska båtkonstruktören, och har skrivits av Tapani Koskela. Den publiceras i oktober.

Tapani Koskela har sedan 1990 ägt en segelbåt designad av Tore Holm. Han har under årens lopp forskat i konstruktörens liv och beslutat publicera resultatet i bokform.

Litorale ger även ut en tvåspråkig loggbok till hösten.