Älskar du böcker? Vi behöver flera personer som kan hjälpa oss med korrekturläsning och med att forma manuskript till publiceringsdugliga böcker.

Ibland kan vi få manus som i och för sig är fina, men de behöver ännu bearbetas en aning. Litorale har hjälpt många författare med deras manus så att de kan publiceras. Nu har du en chans att hälpa oss. Skicka gärna en amail till kontakt(at)litorale.fi.