10 nya titlar på svenska och en på engelska!

Litorales utgivning hösten 2016

Detta blir igen ett rekordår för Litorale. Vårförsäljningen har gått bättre än någonsin och vi har beslutat att publicera elva spännande böcker: tio på svenska och en på engelska. Tyngdpunkten är på prosa och dessutom ger vi ut några biografier samt två fackböcker.

Prosa

Nalle Valtiala: Rid söderut med vinden

Henrik Huldén: Vers för närsynta öron

Tom Paxal: Askad

Björn Österman: Harald Levander, aktivist

Vivi-Ann Barck: Maria Miller, internerad

Sonja Nordenswan: En sång ur kylan

Biografi

Irmelin Sandman Lilius: Sjutusen år – Del III

Irmelin Sandman Lilius: Sjutusen år – Del IV

Tapani Koskela: The Tore Holm Biography

Facklitteratur

Inger Östman: Peter den Stores krigståg 1714

Fira: Låt vinet sjunga. Vinvisor för fest och fröjd