Sonja Nordenswans bok En sång ur kylan (Litorale 2016) recenseras i tidningen Åland. Läs recensionen här: