Segel och hav sålde bäst 2004!

Krigsvinter på Larssäter sålde bäst i december och passerade två böcker.

 

1) Segel och hav (Rautapää, Barck & Lökström)

2) Krigsvinter på Larssäter (von Fieandt)

3) Finlands sydkust (Ericsson)

4) Vindslitet (Ericsson)

5) Det hände vid Kvarkens stränder (Gröhn)