Den 5 februari 2004 fick Pekka Barck motta Svenska Litteratursällskapets pris för fackverket Finlands segeljakter

SLS Prisnämnds motivering:

Ett pris om 5 000 euro ur Femtioårsfonden tillföll förläggaren Pekka Barck för hans översiktsverk Finlands segeljakter. Författaren har under ett flertal år forskat i, samt både sakkunnigt och inspirerande skrivit om fritidssegling och segelbåtar i finländska farvatten. Det senaste bidraget i ämnet omspänner en 70-årsperiod från allmogebåtarnas tid fram till 1920. Framväxten av nya båttyper blir här ingående belyst samtidigt som också konstruktörer, båtvarv, seglare och seglarliv på ett intresseväckande sätt i ord och bild dokumenteras.