• Päivämäärä: 13-02-2004
  • Arvostelija: Leif Strandström
  • Media: NJK-Nytt
  • Kirja: Finlands segeljakter - En bok om fritidsseglingen i Finland från 1850-talet till 1920
  • Kirjailia: Pekka Barck

Vid Svenska Litteratursällskapets i Finland årsfest den 5 februari 2004, tvåhundra år sedan Johan Ludvig Runebergs födelse uppmärksammades förläggaren och NJKaren Pekka Barck med ett pris om 5000 euro ur femtioårsfonden.