• Päivämäärä: 31-12-2003
  • Arvostelija: Gunnar Hård
  • Media: Vasabladet
  • Kirja: Finlands sydkust - En kulturhistorisk och nautisk handbok över sydkustens leder från Stockholm över Åland till Finlands nuvarande östgräns
  • Kirjailia: Christoffer H. Ericsson

Intressantast för mig var avsnittet om Hangö, vår första riktiga vinterhamn, vår segelsports hemliga huvudstad, staden som var rysk flottbas mellan vinterkriget och fortsättningskriget.