Kirjailijat

Filippa Hella

Filippa Hella är illustratör och författare bosatt i Borgå. Filippa Hella leder bild- och ordkonstverkstäder för barn och färgbad för bebisar. År 2019 tilldelades hon  Stella Parlands pris.

I hennes tidigare produktion ingår bland annat pekboken Färgbad,  allåldersboken ABC i Borgå och den konsthistoriska bilderboken Ville Vallgren och grisevännen. Diktboken jag lindar mitt hjärta utkom år 2022 och utsågs till en av årets vackraste böcker.