Kirjailijat

Bodil Söderblom

Bodil Söderblom är uppvuxen och bor på Kimitoön, hemorten för månget större och mindre segelfartyg. Hon påstår att när man växer upp under en tavla av ett oceanfarande men litet fartyg och vet att det är en anfader som fört skeppet i tolv år, blir man påverkad. Segelsjöfartens historia blir – särskilt till den del den berör hemorten – en nödvändighet; något spännande som bör utforskas och som förhoppningsvis kan bli en berättelse som kan vidarebefordras till andra segelfartygsintresserade. Berättelsen om barken Hoppet är första försöket till att ge en glimt av resor och hamnar, livet och händelser ombord ett segelfartyg kring förra sekelskiftet.