Kirjailijat

Harro Koskinen

Harro Koskinen är en känd bildkonstnär som åtnjuter states konstnärspension. Han har aktivt varit i skärgården i närmare 70 år och sedan 1984 seglat olika allmogebåtar. Harro har designat allmogebåtar och gjort konstruktionsritningar åt båtbyggare. Han har öven tillverkat riggar och segel.