Kirjailijat

Carl-Magnus Fogelholm

Carl-Magnus Fogelholm (född 1940) har sedan 1970-talet arbetat inom det finländska innovationsnätverket både som tjänsteman, produktutvecklare och startupföretagare. Han har tidigare gett ut boken ”Tuoteideasta innovaatioksi” (2009) som beskriver den långa vägen från en idé till marknadsfärdig produkt. Carl-Magnus har de senaste fyra åren forskat i sin mors farfars, Konni Zilliacus liv.