Kirjailijat

Cecilia McMullen

Cecilia McMullen är litteraturvetare och har studerat förlagsvetenskap och arbetat med bokproduktion, ungdoms- och projektarbete.

Cecilia växte upp i byn Vålax i Borgå och berättelsen om m/s Irmas öde hör till bygdens mytiska historier. Släkten på hennes mammas sida hette Grönqvist och var släkt med familjen som drabbades då fartyget Irma förliste. Berättelser, berättande och skrivande har alltid intresserat Cecilia och då chansen att få dokumentera m/s Irmas förlisning uppstod, gick den inte att motstå