Kirjailijat

Ronny Rönnqvist

Pol.mag. Ronny Rönnqvist som föddes i Helsingfors år 1943, tillbringade sina ungdomsår i ”stadin”. Han är sedan flera år Esbobo med fru och hund samt utflugen son.

Rönnqvist är numera pensionerad från Finnair där han under ett par decennier skötte luftfartspolitik och internationella relationer. Under denna tid gjorde han otaliga resor till destinationer i bl.a. Fjärran Östern. Rönnqvist blev redan under skoltiden intresserad av Japan, som har förblivit en livslång passion. Sedan 20 år tillbaka är han ordförande för föreningen Den japanska kulturens vänner i Finland (Finland-Nihon Bunka Tomo no Kai). Han är därtill medlem i styrelsen för Samfundet Finland-Mongoliet, samt styrelseordförande för stiftelsen Everstiluutnantti L. Pohjanheimon asekokoelmasäätiö.

Rönnqvist har skrivit ett flertal artiklar i olika tidskrifter rörande främst Japan, landets historia och kultur samt om Mongoliet. Hans övriga intressen inkluderar det kejserliga Ryssland, främst de ryska gardesregementena under Nikolai II:s tid, samt det ryska inbördeskriget ur de vitas perspektiv. Till dessa intressen bör ytterligare tillfogas Tibet och den lamabuddhistiska ikonografin, samt födelsestaden Helsingfors historia.