Kirjailijat

Heinz Ramm-Schmidt

Heinz Ramm-Schmidt föddes i Wiborg som norsk undersåte. Som 18 årig skolelev deltog han som frivillig i vinterkriget, där han ådrog sig en skada som hindrade honom från att delta i fortsättningskriget, men som gav honom en möjlighet att göra en insats inom Finlands krigsindustri.

Redan som studerande vid Svenska Handelshögskolan anställdes han av Matti Saurio, vars företag under hela krigstiden var en betydelsefull leverantör till landets försvarsmakt. Inom detta företag avancerade Ramm-Schmidt snabbt till verkställande direktör och fortsatte i ledningen också då bolaget fusionerades med Oy Bensow Ab och fick namnet Solifer Verken. År 1971 kallades han till Oy Hackman Ab, där han verkade som verkställande direktör till sin pensionering år 1983.
Tack vare de många förtroendeuppdrag Ramm-Schmidt innehaft har han fått inblick även i andra industrigrenars utveckling än i den verkstadsindustri, som närmast behandlas i denna bok. Han har suttit som medlem och ordförande i flera inhemska och utländska företags styrelser. Ramm-Schmidt har skrivit seglingsboken Historien om Swanen Tarantella och industrihistoriken När Finland reste sig ur krigets aska.