Kirjailijat

Anders G. Lindqvist

Anders G. Lindqvist, pol. mag., pensionär efter 34 års verksamhet inom sparbanksrörelsen på såväl nationell som nordisk nivå, främst inom marknadsföring och information.

Mångsidigt föreningsverksam inom bl.a. ungdomsföreningsrörelsen (förbundsordförande på 1960-talet), inom Pohjola-Norden (ordförande för lokalavdelningen i Helsingfors på 1990-talet, samtidigt medlem i centralstyrelsen), Finlands svenska folkmusikinstitut (28 år ordförande), Svenska Finlands folkting (ordförande på 1970-talet). Stiftande ledamot av Finlandssvenska Rimakademin, sekreterare från starten 2002. Under flere år regelbunden frilansmedarbetare vid Rundradion (En gåva i toner), huvudredaktör för tidskriften Sparbanken, administrerat det finlandssvenska tidskriftsprojektet åren 1995-2006, sedan 2004 ordförande i redaktionsrådet för pensionärstidningen God Tid. Författat ett tiotal historiker över sparbanker, likaså över den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen, Finlands svenska spelmansförbund, Åbo Akademins studentkår samt Föreningen Konstsamfundet. Redigerat bok om ett antal av uf-teaterns eldsjälar. Skrivglad versmakare, främst för husbehov.