Kirjailijat

Minna K. Lindberg

Ped.kand. Minna K(aarina) Lindberg är ungdomspolitiker och samhällsaktivist. Hon är uppvuxen i Sibbo (f. 1983) men har under studietiden bott i Vasa, Åbo och Wien och är numera bosatt i Helsingfors. Lindberg studerar till magister i pedagogik vid Helsingfors Universitet.

Lindberg blev år 2009 diagnostiserad med medelsvår depression och har skrivit om sina upplevelser, känslor och erfarenheter kring sjukdomen.