Kirjailijat

Leif Kindblom

Leif Kindblom (f.1944) har ägnat en stor del av sitt liv åt resande, matlagning och bildningsarbete. Inte minst har fartygsförbindelserna mellan hemmet i Sverige och grannlandet Finland lockat honom. Att färdas till sjöss och till lands har han berört i en tidigare utgiven bok om resandets villkor förr och nu (Så reste vi, Bilda, 2000).

Maten, särskilt den som serveras under resor, har intresserat författaren. Som egen krögare har han både beskrivit och lagat historiska måltider. Intresset för lärande har yttrat sig i ledarskap inom svenskt och nordiskt bildningsarbete. Finland och finsk kultur ligger honom varmt om hjärtat. Leif Kindblom är Studiefrämjandets riksförbunds ordförande i Sverige.