Kirjailijat

Karl Olof Karlsson

Karl Olof Karlsson är son till Karl Viktor och Jenny Karlsson, bägge från Åland. Han föddes 1935 då familjen bodde i Åbo, men under kriget flyttade de till Mariehamn, där han växte upp, gick i skola och blev student. Efter statsvetenskapliga studier vid Åbo Akademi avlade Karl-Olof pol. mag. examen 1961. Efter detta flyttade han till Sverige och tjänstgjorde inom kommunal förvaltning.

Senare kompletterade han sina studier med svensk fil. mag. examen och blev gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi. Som pensionär har Karl-Olof rest mycket och han tillbringar gärna vintrar på Cypern. Han bor med sin hustru i Vallentuna.

Hans första bok Dödlig seglats är ett resultat av ett forskningsarbete där sonen söker svaret på vad som hände med hans far.