Kirjailijat

Dan Weissenberg

Dan Weissenberg är född i Finland, bara ett symboliskt stenkast från berättelsens centrum, fyrmastbarken HERZOGIN CECILIE av Mariehamn, och nästan på dagen av hennes haveri i Engelska kanalen i april 1936.

Ensamt den presentationen borde räcka som förklaring till tillkomsten av Död räkning, en berättelse om Pamela Bourne, om 1930-talets stora vindskepp och om orsakerna till deras försvinnande från världshaven.

Weissenberg har efter några händelserika år till sjöss och på skeppsvarven varit bosatt i Göteborg, där han arbetat som journalist, lärare och sedan några år tillbaka som sjölitterär författare.

Eftersom Weissenberg haft som vana att ständigt vidga horisonterna, så rör han sig denna gång även i antipoderna, i sikte av Kap Horn, och som återberättare av den dramatiska våren 1936 med inslag av skeppsbrott, storm, katastrof, tragedi, kärlek och svek.

Weissenberg har tidigare utgivit:
- Nordsjöns kokbok, Förlaget Alfabeta 2000
- Den hungrigen mannen, Schildts förlag 2002
- Vänner, Förlaget Korpen 2004
- Bogsvall, Breakwater Publishing 2007
- Livslustens målare, De zoele hafen förlag 2009

HERZOGON CECILIE är Dan Weissenbergs sjätte litterära arbete. Han säger sig helst skriva kortprosa, gärna berättelser med maritim anknytning.