Kirjailijat

Christoffer H. Ericsson

Professor Christoffer H. Ericsson, född 1920, var en mångsysslare av rang. Han var en av Finlands ledande sjöhistoriker och hör till de mest produktiva författarna – med en författarkarriär som spände över 60 år.

Ericsson har publicerat fler böcker än någon annan författare på Litorale. Den evigt unge Christoffer har skrivit inte mindre än 8 böcker allt sedan 1998.

Förutom böcker har Ericsson aktivt skrivit i olika tidskrifter och vetenskapliga publikationer.

Som seglare, före detta redare och varvsägare samt seglingsjournalist har Ericsson haft ett speciellt förhållande till segling, skärgård, sjöfart och marinen. Många av hans böcker behandlar detta ämnesområde, den mest berömda av dessa är novellsamlingen Vindslitet, som publicerats 1942 och 2004 som nyutgåva.

Som sjöhistoriker är Christoffer H. Ericsson aktiv inom många fält. Men såsom konsthistoriker är han insatt i antiken, främst romersk senantik. Dessa intressen blandas samman i boken Tyrrhensk kust, där Ericsson ger ett prov på sina outtömliga kunskaper om senantikens sjöfart i romarriket.