Kirjailijat

Bertil Ekenstén-Möller

Ekon.mag. Bertil Ekenstén-Möller var handelsattaché vid Finlands ambassad i Peking (Beijing) 1968-70 under Mao Zedongs kulturrevolution. Åren 1971-72 verkade han som Trade Commissioner i Bombay (Mumbay) och 1972-74 som handelssekreterare vid Finlands ambassad i New Delhi.

Efter sin hemkomst verkade han ända fram till sin pensionering 2003 inom finskt näringsliv. Under årens lopp besökte han ett otal gånger Kina både som företrädare för sina arbetsgivare och som medlem av finska handelsdelegationer. Idag är han författare.

Också av Bertil Ekenstén-Möller:
Tales from Mao´s China and Indira´s India, Excel Books, New Delhi 2001
Adventures and Intrigues, Excel Books, New Delhi, 2003
Bolaget, Labyrinth Books Ab, Nykarleby 2004
Ränker och skandaler över Indien, Labyrinth Books Ab, Nykarleby 2005
Hemliga trianglar, Labyrinth Books Ab, Nykarleby 2006
Havsörnsungarna Pelle, Putte och Frida, Labyrinth Books Ab, Nykarleby 2007 Illustratörer barnbarnen Daniela och Indira Mellin, 9 respektive 7 år
Pakistansk balansgång, Labyrinth Books Ab, Nykarleby 2008