Kirjailijat

Vivi-Ann Barck

Vivi-Ann Barck är född i september år 1943 i Hangö.

Ända sedan jag fattade att det endast behövs tjugonio bokstäver för att skriva alla världens berättelser har jag försökt fånga de ögonblick som varit viktiga för mig och som jag vill föra vidare.
För mig är skrivandet ett sätt att kommunicera, den lilla människans röst i den stora världen, ett rop, en viskning, en tanke.