Kirjailijat

Lena Svedjeholm

Lena Svedjeholm är bosatt i Norrköping och har en bakgrund som språklärare inom vuxenutbildningen. Numera arbetar hon som konstnär. Men skrivandet och berättandet har alltid funnits med som en viktig del av livet. Kanske är det ett arv från de ingermanländska förfäderna, där skrivande i olika former löpt som en röd tråd genom släktleden.