Kirjailijat

Jens Harberg

Jens Harberg är pensionerad skogsbruksingenjör, bosatt i Mariehamn. Ända sedan barndomen har han tillbringat mycket tid i skogen. Jens skogsintresse började med en nyfikenhet på olika arter av växter och djur. Med tiden blev naturen hans yrke. Under flera årtionden arbetade han vid Ålands landskapsregering som naturvårdstjänsteman. Även jakten, ett av hans fritidsintressen, har erbjudit honom många fina upplevelser i skogen. Jens har tidigare skrivit flera böcker om naturen.