• Päivämäärä: 27-07-2022
  • Arvostelija: Maria Lassén-Seger
  • Media: Finsk Tidskrift
  • Kirja: Vänskapens marionetter
  • Kirjailia: Björn Sundell

Björn Sundells Vänskapens marionetter utger sig för att vara en kriminalroman, men är snarare en politisk thriller med drag av satir. Ett 40 år gammalt biståndsprojekt i Ghana initierat av Finland och Sovjet visar sig agera kuliss för korruption, eko- och miljöbrott med försänkningar ända in i Finlands utrikesministerium. Karaktärsgestaltningen är i tunnaste laget, men stoffet fascinerar.