• Päivämäärä: 30-08-2021
  • Arvostelija: Lauri Karvonen
  • Media: Hbl
  • Kirja: All världens vägar
  • Kirjailia: Pär Stenbäck

"Ett genomgående drag i Pär Stenbäcks essäer är hans stora beläsenhet. Stenbäck läser djupt och brett, och hans texter framtonar i hög grad som ett samtal med litteraturen."

...

"Jag tilltalades särskilt av kapitlen om liberalism respektive ide och maktpolitik i Finland. I det förra drar Stenbäck gränser mellan sin egen socialliberalism och andra sätt att använda ordet liberalism som han delvis är kritisk mot."

...

"Pär Stenbäck har i ökande grad befäst sin position som politisk essäist, en genre där det inte är trångt om saligheten i Svenskfinland. De tre buden för god politisk essäistik är: behärska fakta, läs på och håll ett öppet sinne. Dem lever författaren
upp till."