• Päivämäärä: 22-08-2021
  • Arvostelija: Janerik Larsson
  • Media: Svenska Dagbladet
  • Kirja: All världens vägar
  • Kirjailia: Pär Stenbäck

"Det mest intressanta kapitlet handlar om Stenbäcks ambivalens inför Ryssland. Här anas däremot en viss framtidsoptimism. Stenbäck understryker sitt eget engagemang genom att peka på att han tagit initiativet till en svensk-rysk förening som förenar ryska invandrare med finlandssvenska russofiler, och att han är rysk hedersdoktor för sina insatser i det ryska
Karelen."

 

 "Men Pär Stenbäcks bok påminner om att vi har många frågeställningar gemensamma med grannarna. Och man bör inte utesluta att det även som svensk kan vara värdefullt att ta del av andras perspektiv på sakernas tillstånd."