• Päivämäärä: 11-05-2021
  • Arvostelija: Sven-Erik Nylund
  • Media: Finlands Sjöfart
  • Kirja: Messipojasta Merenkulkuneuvokseksi
  • Kirjailia: Lennart Hagelstam

Utdrag ur recensionen:

...

Säkerhetsbestämmelserna inom offshore-industrin är hårda och det fanns inte då utbildningsmöjligheter i Finland. Lennart påstår att Finlands Skeppsbefälsförbund motsatte sig byggandet av ett brandskyddscenter för utbildningen, något som jag inte kommer ihåg. Vi hade ju redan då brandutbildningen i Porkkala enligt finska handelsflottans och flottans behov.

Offshore-verksamheten utvecklades ytterligare och Lennart kom in i allt större ekonomiska beslut och till sist kom överraskningen för honom. Han blev anklagad för korruption. En morgon satt han redan i bilen på väg till arbetet
när två bilar fullastade med poliser kom in på gården. Det blev förhör och långa processer under tre år. Slutresultatet
i hovrätten var dock endast några månaders villkorlig fängelsedom. Lennart påstår själv att han inte gjort något brott,
han bara försökte sköta businessen enligt sjöfartens internationella kutymer. Han gick på pension vid fyllda 60 och
fick aldrig avsked från Sjöfartsstyrelsen. Detta statliga verk införlivades sedan i Traficom och för isbrytarna bildades
ett statligt bolag. Han skriver att han inte vet om ärendena sköts bättre eller sämre idag.


https://digiplus.fi/www/SuomenMerenkulku/2021_No1/page_54.html