• Päivämäärä: 07-12-2020
  • Arvostelija: Gunnar Högnäs
  • Media: Åbo Stadsbibliotek
  • Kirja: Ett skepp kommer lastat
  • Kirjailia: Gustav Wickström

P.g.a. coronasituationen blir det endast strömning - i Åbo stadsbiblioteks Facebook Live, med start må 7.12 kl. 18.
 
Så snart förbudslagen trätt i kraft lade sig utländska fartyg, fyllda med sprit, för ankar utmed den finländska kusten.
 
Skärgårdsborna kunde mot ersättning lotsa smugglare ut till de här skutorna och en del gick också själv med i hanteringen.
Gustav Wickström, som intervjuat ett flertal personer som själv deltog i trafiken eller hört sina anhöriga berätta om den, ger en levande bild av hur det gick till under förbudstiden i Kimito, Hitis, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, Kökar, Sottunga och Brändö.
 
EU:s tillgänglighetsdirektiv lillät att intervjuerna fanns uppsatta i Facebook bara i två veckors tid.