• Päivämäärä: 16-08-2018
  • Arvostelija: Sofia Torvalds
  • Media: Kyrkpressen
  • Kirja: För mig, för dig, för oss
  • Kirjailia: Catherine Lindelöf Granlund

Artikel C Lindelf Granlund KP 33 34 2018

Catherine Lindelöf Granlunds andaktsbok (Litorale 2018) presenteras i Sofia Torvalds' artikel i Kyrkpressen 33-34/2018